O nás


Holistické štúdio Clinica Medica sa od r. 2011 zaoberá harmonizáciou zdravia, tela a obytného (životného) prostredia. Predmetom ponuky sú terapeutické, lektorské, architektonické a konzultačné činnosti v oblasti spríjemnenia života vo fyzickom a energetickom svete.
Štúdio pod vedením Ing. arch. Juraja Doubeka ponúka celostné spektrum služieb.


Získané a prebiehajúce vzdelanie: 


 • FA STU Bratislava, Slovensko
 • Masérska škola Mgr. Romana Šimáčka, Brno, Česko
 • Medzinárodná asociácia terapie Su Jok Onnuri Academie (MUDr. Z. Saidová a MUDr. Albert Umzar) - Brno - Sankt Peterburg, Česko - Rusko
 • Akadémia čínskej metafyziky + Feng Suej (Ing. N. Synčák), Nitra, Slovensko
 • AIHR - Association for Integrative and Healthcare and Research, Delhi - India (Prof. Sunil Agarwal, Dr. Deepti Chouhan)
 • Štúdio Ónnyx (PhDr. T. Demová), Bratislava, Slovensko
 • Škola vnútornej alchýmie (Ing. P. Bílý), /štúdium/ Bratislava, Slovensko
 • Zamas - masérska škola, Martin, Slovensko
 • Komplexní fyzioterapie a SM Systém (Mgr. V. Kubias), Praha, Česko
 • Masérska škola Jomas (Ing. J. Ostrovský), Bratislava, Slovensko
 • Centre for ayurveda, Yoga & Marma (Dr. Neel Venugopal), Praha - Kerala, Česko - India
 • Terapie a kraniosakrálne výuky a psychografie Viktorie Skácel, Olomouc- Londýn, Česko
 • Matrix Energetics (Dr. R. Bartlett), Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko
 • Kvantové Liečenie (F. Kinslow), Česko, Poľsko
 • Člen Medzinárodnej asociácie INSPIRÁLA (J.Třešňáková), Česko - Taliansko
 • Pedagogická, výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a dospievajúcu mládež a konzultačná činnosť v Slovenskej komore učiteľov (prof. PhDr. E. Gajdošová a PhDr. Barancová), Bratislava, Slovensko
 • Lektor matrixových technológií vedomia (filozofické princípy A. Goswamiho a D. Chopru, taoistická filozofia)
 • Grafická, výtvarná a konzultačná činnosť (územno-plánovacie štúdie a projekty, zdravé bývanie a architektúra, farba-kompozícia, interiér, knihy, katalógy, pohľadnice, web) + spolupráca s tvorme.sk, sikard.sk a archatelier.sk
 • Klasická čínska medicína (N. Synčák), Nitra, Slovensko
 • Taoistická medicína (Akadémia čínskej metafyziky), Nitra, Slovensko
 • Lektorská, konzultačná a poradenská činnosť