SlužbyAurikuloterapia


Mikrosystém ucha. Diagnostická a terapeutická metóda vychádzajúca z čínskej medicíny a francúzskej neurológie. Základ je odvodený v komplexnej harmonizácii tela a psychiky. Stimulácia bodov a zón sa vykonáva akupresúrou, akupunktúrou, magnetoterapiou, alebo seedterapiou. Bezpečná, neinvazívna a zároveň vysoko účinná, bez vedľajších účinkov.Akupresúra


Manupresúrou masážne a harmonizačné techniky vykonané podľa masážnych princípov a princípov klasickej a tradičnej čínskej alebo indickej medicíny. Priamym tlakom prstov rúk sa pôsobí na akupunktúrne (akupresúrne) body na tele. Akupresúra využíva rovnaké body a princípy ako akupunktúra. Cieľom akupresúry je uvoľniť tok energie v dráhach, udržiavať energie jin a jang v rovnováhe, prípadne dodať hojivú energiu tam, kde je to potrebné. Ide hlavne o uvoľnenie, celkovú harmonizáciu, reguláciu nervového systému, zlepšenie krvného obehu a látkovej výmeny.Bankovanie


Alternatívna liečiteľská metóda, ktorá využíva prepojenie akupunktúrnych dráh s vnútornými orgánmi tela, znamená to, že konkrétne miesta na ľudskom tele (pokožke) sa vzťahujú ku vnútorným orgánom. Prikladanie sklenených baniek na telo a kĺby, odstránenie hlbokých blokád, svalových spazmov.Kineziotejpy


Nalepovaním pružných pásiek na kožu dochádza k menšej úrazovosti a zároveň sa odľahčuje svalový a kostrový systém. Prichádza k vyrovnaniu svalového napätia a súčasne k zlepšeniu funkcie krvného a lymfatického obehu. Tejp sa pri väčšine techník lepí pri pretiahnutí pohybového segmentu. Tým dôjde k natiahnutiu kože a ostatných mäkkých tkanív. Po návrate segmentu (kúsku polepenej pokožky) do neutrálnej pozície sa potom tejp vďaka svojej elasticite zmrští späť a tým dôjde k jeho zvrásneniu. Cieľom je, aby klient pocítil výrazné zníženie bolesti. Kineziotaping neobmedzuje hybnosť. Tejpy sú vytvorené na bavlnenej báze a svojou pružnosťou sa správaním podobajú na ľudskú kožu.


Kraniosakrálna terapia


Veľmi jemná, úplne neinvazívna, ľahko manipulačná technika, ktorou vieme naladiť stav hlbšieho uvoľnenia tela i mysle tak, aby telo klienta, ktoré disponuje vysokou inteligenciou, spustilo samoregulačné mechanizmy a uvoľnilo vnútorné sily, ktoré v danej chvíli potrebuje. Pri tejto terapii sa nevyhľadávajú "bloky a blokády", nevykonáva sa diagnostika a nedáva sa pozornosť neduhom a chorobám.Kurzy


Transformačný kurz Kvantová Terapia Matrix (KTM 1 a KTM 2) je teoretickým a praktickým kurzom na úrovni práce vedomia a zmeny reality. V malej skupine sa záujemca technológiou vedomia naučí vnímať realitu v širšom koncepte, rozširovať možnosti v živote, posunie ho v technikách zmien reality, prináša väčší pokoj v srdci a zároveň absolvent môže využívať túto metódu na všetkých bytostiach a rôznych udalostiach. Na sebe, situáciach okolo a to bez vedľajších účinkov na diaľku, fyzicky, alebo prostredníctvom hologramu. Zmena správania a myslenia. Pracujeme so vzormi, matricou a hrou predstavivosti. Mentálna informačná úroveň s energetickým nábojom.


Marma terapia


Akupresúrna indická technika vykonaná v energetickom systéme marma manupresúrnou technikou v priamom dotyku pránického tela. Slovo MARMA znamená v stredovekom jazyku Indie - tajný, citlivý. Na ľudskom tele sa nachádza 108 marma bodov. Sú to biologicky aktívne body so silným energetickým poľom. Ošetrením týchto bodov je podporovaná správna funkcia všetkých telesných systémov, znižuje sa hladina stresových hormónov, zvyšuje sa prirodzená obranyschopnosť organizmu a imunita. Matrix Energetics


Jemnohmotná transformačná bezdotyková technika na úrovni vedomia a informácie. Energoinformačný systém, stav bytia, zámer, vedomie a možnosť novej reality. Uvedomenie a čisté bytie. Matrix je technológia vedomia. Zmena vnímania reality, zmena postojov. Je to veda a umenie “pustiť” a zároveň je Matrix „vozidlo pre transformáciu“.
Počas terapie používame zámer, predstavivosť, pocity a pozorovanie. Pomocou tejto stratégie, môžeme zmeniť spôsob, akým sa frekvencie manifestujú tele a tak menia pôvodný vzor. Dvere k novým možnostiam.Metamorfná terapia


Veľmi jemná neinvazívna technika, tzv. motýlí dotyk. Výnimočný prostriedok pre uvoľnenie starých citových blokov, strachov a stresov pre získanie zdravia, sily, pohody a možnosti plného využitia vlastných schopností a tvorivosti. Metamorfika prebúdza pri svojej aplikácii v ľuďoch transformačný samoliečebný proces, ktorý sa aktivuje jemnými dotykmi na chodidlách, dlaniach a na hlave. Aplikácia MMT uvoľňuje životnú energiu zablokovanú stresom, strachom, či traumou.... Dochádza k zmenám na úrovni jemnohmotnej i emocionálnej, a tým môže nastať transformácia na úrovni psychického a fyzického nastavenia organizmu. Predovšetkým príjemná, relaxačná, jemná a veľmi účinná metóda pre odblokovanie traumatických schém vytvorených v období prenatálneho vývoja.Reflexná terapia


Tlaková stimulácia reflexných odoziev na dlaniach, chodidlách a chrbte. Pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Využíva sa reflexný oblúk. Reflexná terapia dokáže zmierniť bolesť a odstrániť dysfunkciu v iných častiach tela vďaka tlakovej stimulácii týchto bodov. Reflexná masáž sa líši od akupresúry, ktorá sa zameriava na body koncentrujúce alebo blokujúce energiu v tele. Spúšťacie body pri reflexnej masáži sú fyzikálne javy, ktoré sú citlivé na dotyk. Po niekoľkých ošetreniach sa zníži stuhnutosť nervosvalovej bolesti, napätie sa uľaví, flexibilita aj koordinácia sú lepšie.Su Jok


Mikrosystém ruky a nohy. Fraktálový model tela a systém podobnosti. Harmonizácia tela stimuláciou bodov a zón v projekčných priestoroch rúk a chodidla rôznymi technikami. Univerzálna diagnostická a bezlieková terapia na zmierňovanie bolesti, zlepšenie akútnych a chronických stavov a podporu psychiky. Prírodná terapia bez vedľajších účinkov. Ľudská noha a ruka sú zmenšené mapy nášho tela. Práve z tohto poznatku vychádza táto kórejská diagnostická a liečebná metóda Su Jok, čo v preklade znamená ruka-noha. Jej autorom je juhokórejský vedec Park Jae Woo.SM-systém


SM-systém je účinná rehabilitačná metóda určená pre liečbu a regeneráciu chrbtice. Cvičí sa v stoji, kedy vykonávame plynulé pohyby proti odporu elastického lana. Dochádza k aktivácii hlbokého stabilizačného systému chrbtice, posilnenie oslabených svalov a uvoľnenie svalov preťažených. Dochádza k postupnému návratu svalovej rovnováhy a postupnému odstráneniu problémov a hlavne ich príčin. Súčasťou ucelenej terapie sú tiež manuálne trakčné a masážne techniky, kedy sa cielene pretiahnu a uvoľnia najviac preťažené svaly. SM-systém je vhodný pre všetky vekové kategórie, športovcov i nešportovcov! Cviky sa vždy dajú dostatočne zjednodušiť či sťažiť tak, aby boli pre každého vhodné a "na mieru".


Zdravé bývanie


Harmónia obytného a pracovného priestoru v duchu organizácie priestoru ako celku ENERGIE, ERGONÓMIE, ESTETIKY A EFEKTIVITY spojením služieb terapeuta a architekta. Štúdie existujúcich priestorov, úpravy typových riešení vo fáze projektu - katalógové domy, developerské bytové projekty, architektonická štúdia novostavby. Analýza energetických tokov v priestore podľa princípov FENG-SHUI. Dispozičný návrh, materiálové, farebné, tvarové a hmotovo-priestorové riešenia. Technický podklad pre zhotoviteľa atypových prvkov udržateľná harmónia, kontrola množstva a usporiadania vecí v priestore podľa princípu DAN-ŠA-RI.

Moxovanie


Moxovanie pochádzajúce z čínskej medicíny patrí k najpríjemnejším terapeutickým metódam. Ide o prehrievanie akupunktúrnych bodov alebo určitých miest na tele moxovacími cigarami. Moxovanie je súčasťou tradičnej čínskej medicíny, ktorá k chorobám pristupuje na základe celostného prístupu, kedy sa sálavým hlboko prehrievajúcim teplom uvoľňujú akupunktúrne dráhy a aktivujú sa akupunktúrne body, čím sa znova nastoľuje rovnováha toku vitálnej energie čchi a v dôsledku toho aj samoliečiaca schopnosť tela. Cieľom moxovania je odstránenie bolesti, chladu a vlhkosti, uvoľnenie a celková podpora funkcie organizmu. Z energetického pohľadu ide o doplňovaciu metódu s tonizačným účinkom. Využíva sa hlavne na zahriatie oblastí s energetickým nedostatkom. Moxovanie má tiež významný imunostimulačný efekt.


Kombinovaná terapia


Možnosť voľby pre klienta - kombinovať jednotlivé úkony (terapie, masáže, bankovanie) v rôznych dĺžkových časových úkonoch (45-60-75-90-120min.) podľa vlastného uváženia. Kombinácia terapií sa ešte upresní osobne pri stretnutí. V prípade predchádzajúcej diagnostiky je možné použiť aj rôzne terapie vychádzajúce z techník klasickej čínskej medicíny, kórejskej onnuri medicíny, resp. z rôznych techník vedomia. Ako ďaľšia možnosť sa aplikuje magnetoterapia, colorterapia, seedterapia, úprava základných meridiánov alebo byol meridiánov, akupresúrne techniky, marma terapia, aurikuloterapia, moxibúcia, svetelná terapia biolampa, reflexná terapia, suché alebo teplé banky resp. iné možnosti, alebo iné mikrosystémy. Systém podobnosti a energetický model v su jok terapii je základnou technikou nápravy v kombinovanej terapii.


Diagnostika


Analýza v dvoch polohách:
a) zisťovanie stavu chrbticových stavcov, panvy a nôh 
b) zisťovanie stavu meridiánového systému

Akákoľvek disbalancia v týchto dvoch polohách ovplyvňuje celkový stav pohody, ktorý sa môže prejaviť na úrovni bolesti, patológie štruktúr a vedie k disfunkčnosti organizmu. Analýza postoja, dĺžky nôh, rotácie panvy, polohy lopatiek a pozície stavcov. Energetická analýza sa vykonáva cez pulzovú Ling Shu diagnostiku a palpačnú diagnostiku Mu-Shu-Xi bodov spolu s diagnostikou SuJok. Nerovnováha yinu a yangu v organizme, nerovnováha v pentagrame i jeho 12 systémových meridiánov a celkovy stav 6 základných energií v mikrosystéme podobnosti (vietor-teplo-oheň-vlhko-sucho-chlad). Možnosť akabaneho testu. Plnosť a prázdnota vs stagnácia a blokácia. Akceptácia individuality, ročník narodenia a holistický prístup. Predpoklad možností náprav. Prevencia.

Dornova metóda


Jemná manipulačná terapia pre stavce chrbtice a kĺby. Ošetrením, cvičením cez dýchanie a jemným tlakom sa dostávajú nesprávne umiestnené stavce do pôvodnej polohy bez poškodenia šliach, svalstva alebo väzov. Hmatmi sa uvoľňuje celá statika tela, nerovnováha a vychýlenie panvy a dynamickým tlakom sa napraví kĺbová štrbina, cvičením dĺžka končatín, rôznymi úkonmi sklon panvy, čí vysunuté kosti. DM pomáha zrovnávať rozdielnu dĺžku dolných končatín a s nápravou sa postupuje k vyšším častiam tela, končiac krčnou chrbticou. Správne usadenenie častí skeletu navracia telu rovnováhu a pružnosť. Metóda môže uľaviť od rôznych napätí a porúch pohybového systému a tým môže upraviť aj vnútorné prostredie v tele.

Masáže


Bresussová masáž
masážna terapia podľa p. Breussa je veľmi jemné ošetrenie stavcov chrbtice vtieraním a masážou kvalitným ľubovníkovým olejom. Výborná pomoc pri poškodeniach platničiek, bolestiach chrbta, poruchách chrbtového aparátu a problémoch s meridiánom močového mechúra, ktorý ovplyvňuje pohybový systém chrbtice a vnútorné orgány.

Komplexné ošetrenie chrbta

kombinácia uvoľňujúcej masáže, bankovania a termo-zábalu.

Ošetrenie krčnej chrbtice
pôsobenie tlakom, presnými technikami (akupresúrnymi, reflexnými) a postupmi (teplo, banky), manipulácia stavcových spojení a následná cielená masáž šije a rúk ruší pohybovú a funkčnú poruchu.

Lymfatická detoxikačná masáž
jemná, príjemná masáž, spriechodňuje povrchové lymfatické cievy, napomáha odtoku prebytočnej vody, zlepšuje imunitný systém.

Medová detoxikačná masáž
agátový med použitý pri masáži veľkých chrbtových plôch s detoxikačnou funkciou a silným prekrvením.